Praktisch

Posted by on Okt 12, 2016

Contact

Neem contact op liefst via email.

Aanpak

We plannen een intakegesprek. Nadat de vraag voldoende duidelijk is, wordt een voorstel gedaan voor verder onderzoek of begeleiding. We maken op voorhand transparante afspraken betreffende de onkosten.

In een aantal gevallen is het mogelijk om logopedische begeleiding op te starten met terugbetaling via de mutualiteit.

Tarieven

 • intakegesprek: € 45
 • individuele logopedische begeleiding: volgens RIZIV-tarieven
 • volledig onderzoek: maximum € 450 (+/- 4u testen, adviesgesprek, volledig verslag + attest)

Deze tarieven kunnen variëren betreffende de noden.

Praktijk

Blerebergstraat 55    3390 Tielt-Winge

Leen

Leen
Posted by on Okt 12, 2016

Wie ben ik?

Als logopediste en orthopedagoge heb ik meer dan 15 jaar actief meegewerkt in Eureka Leuven. Hier ben ik op verschillende manieren in contact gekomen met leerlingen met leerproblemen en hun omgeving:

 • diagnostiek leerstoornissen
 • individuele begeleiding
 • lesgeven
 • advies aan ouders
 • advies aan scholen en leerkrachten
 • geven van vormingen

Sinds november 2016 werk ik deeltijds in De Lift in Diest (www.delifteducation.be), een secundaire informaticaschool voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.

Troeven

Naast individuele begeleiding op maat en het inoefenen van vaardigheden in de praktijk, zoeken we samen naar een geïntegreerde aanpak, dit zowel op korte als op lange termijn. Hierbij worden zowel ouders, school als andere hulpverleners betrokken.

We werken met technieken die je kind thuis en op school direct kan toepassen.

Op welke vragen kan ik een antwoord bieden?

Posted by on Okt 6, 2016

woordraster400

‘Mijn zoon heeft het moeilijk met lezen. Heeft hij dyslexie?’

Door middel van testen wordt het leerprofiel van een leerling verder uitgeklaard. Er kan een officiële diagnose gesteld worden, gevolgd door concrete en bruikbare tips.

 

‘Mijn dochter heeft dyscalculie. Hoe pakken we dit verder aan, thuis en op school?’

Via een gesprek en indien nodig bijkomend onderzoek wordt een diagnose scherper gesteld. Heel praktische adviezen en tips van aanpak kunnen besproken worden met de ouders en/of de school.

 

‘We zijn op zoek naar begeleiding voor de leerproblemen van onze zoon/dochter.’

Logopedische begeleiding is mogelijk rond lezen, spelling, rekenen, Frans, leren leren, …

! Vanaf 1 april 2018 worden geen nieuwe begeleidingen meer aangenomen !

Aanpak leerproblemen

Aanpak leerproblemen
Posted by on Okt 3, 2016

Wat?

 • diagnostisch onderzoek (IQ, schoolvorderingen, ruimere ontwikkelingspsychologische testen)
 • stellen van een diagnose dyslexie en/of dyscalculie
 • praktisch advies aan ouders en/of school
 • wekelijkse begeleiding van de leerproblemen, met een sterke betrokkenheid van de ouders

Voor wie?

Kinderen en jongeren tussen 5 en 14 jaar.