Op welke vragen kan ik een antwoord bieden?

Posted by admin

woordraster400

‘Mijn zoon heeft het moeilijk met lezen. Heeft hij dyslexie?’

Door middel van testen wordt het leerprofiel van een leerling verder uitgeklaard. Er kan een officiële diagnose gesteld worden, gevolgd door concrete en bruikbare tips.

 

‘Mijn dochter heeft dyscalculie. Hoe pakken we dit verder aan, thuis en op school?’

Via een gesprek en indien nodig bijkomend onderzoek wordt een diagnose scherper gesteld. Heel praktische adviezen en tips van aanpak kunnen besproken worden met de ouders en/of de school.

 

‘We zijn op zoek naar begeleiding voor de leerproblemen van onze zoon/dochter.’

Logopedische begeleiding is mogelijk rond lezen, spelling, rekenen, Frans, leren leren, …

! Vanaf 1 april 2018 worden geen nieuwe begeleidingen meer aangenomen !

Leen Smekens | Orthopedagoge & logopediste - Okt 6, 2016 | Uncategorized

Leave a Reply